Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sosyal Medya

İLANLAR

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Bandırma Onvedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kunm'ım ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yöııetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim iiyesi almacaktır. Başvuracak adayların ilgili mevzuatta ve ilanda belirtilen şartlan taşımaları gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından alman diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı/Üııiversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış olması ve 657 sayılı Kanun'un 48. maddesindeki tiim şartlan taşıyor olmaları gerekmektedir.

İlanda belirtilen bilgiler kadro ilanına başvurmak için asgari koşul olııp kadroya atanma hakkı sağlamaz.

İlana başvuru için gerekli bilgi, belge ve açıklamalar Üniversitemizin http://www.bandinna.edu.ti1 internet adresinde yer almaktadır. Son başvuru tarihi ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür,

Duyurulur.

Birim

Bölüm

Anabilim Dalı y Program

Uııvauı

Adet

Derece

Açıklama

Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fak,

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Böl,

Uluslararası Ticaret ve Lojistik ABD

Doçent

1

1

Doçentliğini Yönetim ve Strateji alanında alınış, Örgütsel Davranış ve Psikolojik Sennaye konularında çalışmaları olmak

Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fak.

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Böl.

Uluslararası Ticaret ve Lojistik ABD

Doçent

1

3

Doçentliğini Pazarlama alanında almış, Pazarlama, Marka ve Tüketim konularında çalışmaları olmak

Ömer Seyfettin Uygulamak Bilimler Fak.

Yönetim Bilişim Sistemleri Böl.

Yönetim Bilişim Sistemleri ABD

Doçent

1

2

Doçentliğini Yönetim ve Strateji alanında atmış, Örgüt Teorisi ve Kurumsal Yönetim konularında çalışmaları olmak

İktisadi ve İdari Bilimler Fak,

Ekonometri Böl.

Yöneylem ABD

Doçent

1

1

Doçentliğini Nicel Karar Yöntemleri alanında almış, İstatistiksel Veri Analizi ve Ulaştırma konularında çalışmaları olmak

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

İktisat Böl.

İktisat Politikası ABD

Doçent

1

3

Doçentliğini Makro iktisat alanında almış, İktisadi Büyüme, Enerji ve Çevre konularında çalışmaları olmak

İktisadi ve idari Bilimler Fak.

Maliye Böl.

Bütçe ve Mali Planlama ABD

Doçent

1

1

Doçentliğini Maliye alanında almış, Bütçe ve Mali Planlama ve Sağlık Harcamaları konularında çalışmaları olmak

Bandırma

MYO

Dış Ticaret Böl.

Dış Ticaret Pr.

Dr, Öğr. Üyesi

1

4

Doktorasını Matematik alanında yapmış, Diferansiyel Denklemler, Konveks Fonksiyonlar ve lııtegral Eşitsizlikler konularında çalışmaları olmak

Denizcilik Fak.

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Böl,

Denizcilik Ekonomisi ve Politikaları ABD

Dr. Öğr. Üyesi

1

5

Doktorasını Ekonometri alanında yapmış, Velilerin istatistiksel Analizi ve ISO Standartlan konularında çatışmaları olmak

Denizcilik

Fakültesi

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Böl.

Gemi Makineleri ABD

Dr. Öğr. Üyesi

1

2

Doktorasını Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği alanında yapmış, Gemi Misyonları ve Yapay Sinir Ağları konularında çalışmaları olmak

kısan ve Toplum Bilimleri Fak.

Sosyoloji Böl.

Genel Sosyoloji ve Metodoloji ABD

Dr. öğr. Üyesi

1

3

Doktorasını Sosyoloji alanında yapmış, Sağlık ve Refah konularında çalışmaları olmak

İnsan ve Toplum Bilimleri Fak,

Tarih Böl.

Ortaçağ Tarihi ABD

Dr. öğr. Üyesi

1

3

Doktorasını Ortaçağ Tarihi alanında yapmış, Anadolu Beylikleri konusunda çalışmaları olmak

Manyas MYO

Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Böl.

Sosyal Hizmetler Pr.

Dr. Öğr. Üyesi

1

4

Doktorasını Sosyoloji alanında yapmış, Yerel Yönetimler ve Nüfus konularında çalışmaları olmak

Sağlık

Bilimleri Fak.

Hemşirelik Böl.

İç Hastalıkları Hemşireliği ABD

Dr. Öğr, Üyesi

1

I

Doktorasını Hemşirelik alanında yapmış, Kardiyoloji Hemşireliği konusunda çalışmaları olmak

Sağlık

Bilimleri Fak.

Sosyal Hizmet Böl.

 

Dr. Öğr, Üyesi

1

3

Doktorasını Sosyal Hizmet veya Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Alanında yapmış, Sosyal Yardımlar ve Refah konularında çalışmaları olmak

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.