Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sosyal Medya

İLANLAR

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmi Gazete'de Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nca yayımlanarak yürürlüğe giren öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Öğretim üyesi kadrolarına müracaat edecek adaylar, https://ksbu.edu.tr/ adresinde duyurular kısmında yer alan dilekçe ve istenilen diğer belgeler ile birlikte, ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı'na şahsen başvuruda bulunacaklardır. Posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir

Birim

Bölüm

Anabilim Dalı

f'nvın

Dereee

Adet

(V/el Şanlar

Tıp Fakültesi

Dahili 1 ıp Dilimlen

İç Hastalıkları

Profesör

1

1

Gastroenteroloji alanında doçentlik belgesine sahip olmak

Tıp Fakültesi

Cenahı Tip Bilımlen

kadın Hastalıkları vc Doğum

1

1

Jinekolojik onkoloji alanında yan dal uzmanı, kadın hastalıkları ve doğum alanında doçentlik belgesine sahip olmak.

Tıp Fakültesi

_

Cerrahı Tıp Bılimleıi

kulak Burun Boğaz Hastalıkları

1

1

kulak burun boğaz hastalıkları alanında doçentlik belgesine sahip vc yüksek irtifada na/al ses analizi konusunda çalışmış olmak

1 ıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilımlen

Göz Hastalıkları

1

1

Göz hastalıkları alanında doçentlik belgesine sahip, glokom v< kornea alanında yurt dışı deneyimi olmak

Tıp Fakültesi

Cenahı Tıp Bilimleri

kalp ve Damar Cerrahisi

I

1

kalp ve danıar cerrahisi alanında doçentlik belgesine sahip olmak.

1 ıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Histoloji vc Lmbri)oioji

Doçent

2

1

Tıp doktoru, histoloji ve cmbıryoktji alanında doçentlik belgesine sahip, kok hocrc vc ürogenıtalsıstcm alanında çalışmış olmak

r "

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

1

l

kardiyoloji alanında doçentlik belgesine sahip ve kardiyak resenkronizasyon kalp pili yerleştirme scrtıfikasımna sahip olmak

Tıp Fakültesi

Dahili 1 ıp Bilımlen

Göğüs Hastalıkları

3

1

Göğüs hastalıkları alanında doçentlik belgesine sahip vc ınvazıvbronkoskopık yöntemler alanında eğitim almış olmak

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

2

1

Radyoloji alanında doçentlik belgesine ve girişimse! radyoloji diplomasına sahip olmak

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

3

1

Çocuk hastalıkları alanında doçentlik belgesi sahip ve pedıatrik endokrinoloji yan dal uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

3

1

Çocuk hastalıkları alanında doçentlik belgesine sahip ve pedıatrik kardiyoloji alanında yan dal uzmanı olmak

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Radyasyon Onkolojisi

2

1

Radyasyon onkolojisi alanında doçentlik belgesine sahip olmak

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Dermatoloji

3

1

Deri vc zührevi hastalıkları alanında doçentlik belgesine sahip olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilımlen

kadın Hastalıkları ve Doğum

1

1

Kadın hastalıkları vc doğum alanında doçentlik belgesine sahip olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi (ıp Bilimleri

Genel Cerrahi

2

1

Genel cerrahı alanında doçentlik belgesine sahıp.timokınon vc süllurafanın gastroprotcktıf ctkılcıı konusunda çalışmış olmak.

1 Tıp Fakültesi

Cerrahı T ıp Bilinilen

Plastik ve Rekonsuüktıf Cerrahı

3

1

Plastik, rekonstrüktif vc estetik cenahı alanında doçentlik belgesine sahip olmak.

Tıp Fakültesi

Ccnahi Tıp Bilimleri

Çocuk Cerrahisi

2

 

Çocuk cerrahisi alanında doçentlik belgesine sahip olmak

Birim

Bölüm

.

Anabilirn Dalı

fnvan

Derece

Adet

özel Artlar

Tıp Fakültesi

Temel l ıp Bilimleri

Biyofizik

_

 

5

1

Biyofizik alanında doktora yapmış ve Tıp 2 Dıyabctik hastalarda polımorfızmınnefropatı gelişimine etkisi konusunda çalışmış olmak

T ıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları

 

3

ı

T ıp doktoru ve göğüs hastalıkları alanında uzman olmak

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

 

;

l

Tıp doktoru ve radyoloji alanında uzman olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

 

1

1

l ıp doktoru, endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları alanında yar dal uzmanı olmak

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

 

1

1

Tıp doktoru ve mcdıkal onkoloji alanında yan dal uzmanı olmak

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Iç Hastalıkları

 

2

1

Tıp doktoru ve ıç hastalıkları alanında uzman olmak

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıktan

 

3

1

lıp doktoru, ıç hastalıkları yoğun bakım alanında yan dal uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

'

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

 

1

1

l ıp doktoru ve pcdıatrık nöroloji yan dal uzmanı olmak

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve 1 (aslalıklan

 

1

t

Tıp doktoru, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olmak

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Tıbbı Genetik

 

3

1

Tıp doktoru ve tıbbı genetik alanında doktora yapmış olmak

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Psikiyatrı

 

3

1

Tıp doktoru, ruh sağlığı ve hastalıkları alanında uzman olmak

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

 

3

1

Tıp doktoru, çocuk ve ergen ruh sağlığı alanında yan dal uzmanı olmak

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Acil Tıp

 

3

1

Tıp doktoru. Kil tıp alanında uzman ve ağn kontrolü ile ilgili çalışmalar yapmış olmak

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

Dr.öğr.f yesi

4

1

Tıp doktoru ve klinik nörofızyolojı alanında yan dal uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp

Bilimleri

Nükleer Tıp

 

2

1

Tıp doktoru ve nükleer tıp alanında uzman olmak

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

 

2

1

Tıp doktoru, fiziksel tıp ve rehabilitasyon alanında uzman olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Radyasyon Onkolojisi

 

2

1

Tip doktoru ve radyasyon onkolojisi alanında uzman olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Dermatoloji

 

3

1

Tıp doktoru, den ve zührevi hastalıkları alanında uzman olmak

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Halk Sağlığı

 

4

1

Tıp doktoru ve halk sağlığı alanında uzman olmak

Tıp Fakültesi

Cerrahi T ıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

 

2

2

Tıp doktoru, kadın hastalıkları ve doğum alanında uzman olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tip Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve IXığum

 

4

1

Tıp doktoru, kadın hastalıkları ve doğum alanında uzman olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi l ıp Bilimleri

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

 

1

t

Tıp doktoru ve kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı olmak

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıları

 

3

2

Tıp doktoru ve göz hastalıkları alanında uzman olmak

Tıp Fakültesi

C crrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

 

1

1

Tıp doktoru ve genel cerrahı alanında uzman olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahı Tıp Bilimleri

Nöroşirurji

 

2

1

l ıp doktoru, beyin ve sinir cerrahisi alanında uzman ve üç boyutlu yazıcı destekli hipofiz cerrahisi konusunda çalışmalar yapmış olmak

Birim

Bolüm

Anahilim Dalı

Davan

Derece

Adet

özel Şartlar

Tıp Fakültesi

Cerrahi l ıp Bilimleri

Göğüs Cerrahisi

 

2

l

Tıp doktoru ve göğüs cerrahisi alanında uzman olmak

1 ıp Fakültesi

1

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve travmatoloji

 

1

1

Tıp doktoru, ortopedi ve travmatoloji alanında uzmanlığını almış temel onkoloji alanında doktora yapmış olmak

Tıp Fakültesi

Cerrahi T ıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

 

1

1

Tıp doktoru, ortopedi ve travmatoloji alanında u/man olmak

I Tıp Fakültesi

Cerrahı T ıp Bilimleri

Üroloji

 

4

l

Tıp doktoru ve üroloji alanında uzman olmak

Tıp Fakültesi

Cenahı T ıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

 

4

1

Tıp doktoru, kalp s e damar cenahısi alanında u/man olmak

Tıp Fakültesi

Cerrahi 1 ıp Bilimleri

1 taslık c Rekonstrüktif Cenahı

 

2

1

Tıp doktoru, plastik, rekonstrüktif ve estetik ccnahi alanındı uzman olmak

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesleziyoloji ve Rcanımasyon

 

1

1

Tıp doktoru, anesleziyoloji ve rcanimasyon alanında u/mar olmak.

j Tıp Fakültesi

Cerrahı Tıp

Bilimleri

Anesleziyoloji ve Rcanımasyon

 

3

1

Tıp doktoru, anesleziyoloji ve rcanimasyon alanında uzman olmak.

I Tıp Fakültesi

Cenahı Tıp Bilimleri

Çocuk Cenahısi

 

4

I

l ıp doktoru ve çocuk cerrahisi alanında u/man olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Bolümü

İç Hastalıktan Hemşireliği

Dr. Ögr. Üyesi

5

1

Hemşirelik alanında lisans diploması. ıç hastalıkları hemşireliği alanında doktora ve onkoloji hemşireliği alanında çalışmalaı yapmış olmak

Sağlık Kilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Bolümü

İç Hastalıkları Hemşireliği

 

5

l

Hemşirelik alanında lisans diploması, hemşirelik alanında doktora ve kanıta dayalı hemşirelik konusunda çalışma yapmış olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

1 lemşırclık Bolümü

Cocuk Sağlığı Haşlatılan 1 lemşirvlıği

 

1

 

Hemşirelik alanında lisans diploması ve çocuk sağlığı hastalıkları hemşireliği alanında doktora, zihinsel engelli çocuklarla ilgili çalışma yapmış olmak.

sağlık Kilimleri Fakültesi

Ebelik

1 ısans Ebelik. Doktora Ebelik

 

1

1

Ebelik alanında lisans diploması, ebelik alanında doktora yapmış ve Prcmcnstnıel sendrom alanında çalışmış olmak

Dış Hekimliği ' Fakültesi

Klinik Bitimler

Aği*. Dış ve Çene Cerrahisi

 

>

ı

Diş hekimi, ağız . dış ve çene cerrahisi alanında uzman olmak

Dış Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Ağı/. Diş ve Çene Cenahısi

 

2

1

Diş hekimi, ağız. dış ve çene cerrahisi alanında uzman olmak

Dış Hekimliği { Fakültesi

Klinik Bilimler

Ağı/. Dış ve Çene Radyolojisi

   

1

Diş hekimi, ağı/ . diş ve çene radyolojisi alanında u/man olmak

ı Dı* Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Pedodonti

 

2

1

Diş hekimi ve pedodonti alanında uzman olmak

Di* 1 lekimliği | Fakültesi

Klinik Bilimleri

Ortodonti

 

2

1

Dış hekimi ve ortodonti alanında u/man olmak

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.